Wpłaty za obiady należy dokonywać na podany numer konta, do dnia piątego kolejnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym:

02 1020 2892 0000 5702 0592 4933

Wpłaty za kartę należy dokonywać na numer konta:

50 1020 2892 0000 5302 0590 7581

Karta zapisu do stołówki

Zwrot nadpłaty – druk

Rezygnacja z obiadów – druk

 

PŁATNOŚCI

KWIECIEŃ 2024

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt!

ZSP 16
Skip to content