GRONO PEDAGOGICZNE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 16

Lp.  Nauczyciel  Specjalność  Wychowawstwo
1. Agnieszka Araszkiewicz matematyka, informatyka
2.  Barbara Bac  matematyka
3.  Anna Mróz psycholog
4.  Anna Bełz  świetlica
5.  Beata Bieda  edukacja przedszkolna  „zerówka”
6.  Monika Biedka  wychowanie fizyczne
7.  Jadwiga Biernat  nauczyciel wspomagający
8.  Marta Bogacka  edukacja wczesnoszkolna  1d
9.  Ryszard Borgula  język angielski
10.  Beata Brajner  edukacja wczesnoszkolna  2b
11.  Krzysztof Bulanda  informatyka, technika  6a
12. Katarzyna Cetera  język polski, 

język polski jako obcy 

8p 
 

13. 

Anna Chałupa  język angielski, 

język francuski 

4b
14. Iwona Chmielowska muzyka, świetlica
15.  Elżbieta Dąbrowska biologia, przyroda, 

wychowanie do życia w rodzinie

4c
16.  Viktoria Dudko język angielski, 

asystent międzykulturowy

5p
17. Emanuela Dulkiewicz język polski jako obcy, 

asystent międzykulturowy

1p
18.  Krzysztof Fil  religia
19.  Ks. Artur Gielata  religia
20.  Karol Górka  bibliotekarz, etyka
21.  Marzena Górka  nauczyciel wspomagający
22.  Monika Górkiewicz  język polski
23.  Malwina Haraf-Ignaczak edukacja wczesnoszkolna  3c
24.  Aneta Hetnał  język polski  4a
25.  Monika Inglot  język angielski
26.  Ewa Kalisz  świetlica
27.  Karolina Kalita  świetlica
28.  Maciej Kolendowski  wychowanie fizyczne  7b
29.  Olga Kołodziejczyk  absencja
30.  Karolina Kowal edukacja przedszkolna cztero-, 

pięciolatki

31. Katarzyna Kozyra świetlica
32.  Kinga Krzewińska  religia, świetlica
33.  Ks. Damian Kuchta  religia
34.  Teresa Kutek język angielski, 

język niemiecki

5b
35.  Magdalena Kutyła terapeuta pedagogiczny, pedagog, wychowanie do życia w rodzinie
36. Agnieszka Lasoń-Leonardi biologia, przyroda, 

język włoski

5a
37.  Agnieszka Leśniak  absencja
38. Patrycja Malanowicz nauczyciel wspomagający
39.  Małgorzata Mazur  absencja
40.  Paulina Michalska  edukacja wczesnoszkolna  1a
41. Alicja Miłowska  historia, świetlica 
42.   Alicja Miodek  edukacja wczesnoszkolna 1b
43. Joanna Mruczek edukacja wczesnoszkolna 1c
44. Justyna Moskwa świetlica
45. Małgorzata Nowalska edukacja wczesnoszkolna 3d
46. Arkadiusz Owczarczyk wychowanie fizyczne 5d
47. Małgorzata Pacholarz nauczyciel wspomagający
48.  Monika Pieńkowska świetlica, 

terapeuta TUS

49.  Marta Pietrzyk  edukacja przedszkolna  trzylatki
50.  Joanna Piturecka  plastyka, świetlica
51.  Małgorzata Polesa zastępca dyrektora, matematyka, informatyka
52.  Ewa Popadiak  edukacja przedszkolna  „zerówka”
53.  Katarzyna Pyka  świetlica
54.  Wiesława Pytel zastępca dyrektora, 

język polski

55.  Inez Rapacz  język angielski  6b
56.  Renata Rausińska dyrektor szkoły, 

historia

57.  Jolanta Regulska  edukacja wczesnoszkolna  3b
58. Roksana Róg-Sińczak logopeda
59.  Agata Rzegotka  język angielski  5c
60.  Urszula Skrzypczak  edukacja wczesnoszkolna  2c
61. Urszula Stachurska – Czaja bibliotekarz, język polski
62.  Jolanta Stalmach  matematyka  8b
63. Beata Śliwa – Węglarz pedagog, 

doradca zawodowy

64.  Mariusz Tomczyk  matematyka, fizyka  8c
65.  Wioleta Tonder -Woźniak edukacja przedszkolna cztero-, 

pięciolatki

66.  Magdalena Więcek  chemia, geografia  8a
67.  Magdalena Wilk  edukacja wczesnoszkolna  2d
68.  Karolina Witowska  edukacja przedszkolna  trzylatki
69.  Małgorzata Wnęk język polski, 

język polski jako obcy

70. Ewelina Wnęk-Cepuch  edukacja wczesnoszkolna  3a
71. Elżbieta Wolnik  nauczyciel wspomagający
72. Beata Wolska  nauczyciel wspomagający

świetlica

73. Elżbieta Wójtowicz historia, 

wiedza o społeczeństwie

5c
74. Agnieszka Zakrzewska  wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  7a
75. Katarzyna Żurowska edukacja wczesnoszkolna  2a
ZSP 16
Skip to content