ZFŚS

            Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 (ZSP16) w Krakowie informuje, że od nowego roku budżetowego – 2024 – prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na zadania socjalne objęte zostało wspólną umową z Miejskim Centrum Obsługi Oświaty (MCOO) O wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej.

W związku z powyższym od bieżącego roku budżetowego 2024, pracownicy ZSP16, a także emeryci i renciści – byli pracownicy placówki – chcący korzystać ze świadczeń socjalnych, zobowiązani są występować o nie bezpośrednio do MCOO.

Wnioski do MCOO należy składać na drukach zgodnych z ww. Regulaminem, zgodnie z procedurami obowiązującymi w MCOO. Wszelkie informacje dotyczące prowadzenia przez MCOO funduszu socjalnego w ramach umowy O wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej, terminów posiedzeń komisji socjalnej, a także wnioski do pobrania, dostępne są na stronie internetowej MCOO pod linkiem:

https://www.mcoo.krakow.pl/s/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych

Informacje można też uzyskać pod nr tel. 126503704

 

            Jednocześnie Dyrektor ZSP16 informuje, że sekretariaty placówki nie pośredniczą w obiegu dokumentów dotyczących świadczeń socjalnych, pomiędzy wnioskodawcami a MCOO.

 

Regulaminy funduszu socjalnego obowiązujące w ramach umowy O wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej są dostępne do wglądu w zakładkach poniżej

 

ZADANIA SOCJALNE – REGULAMIN A

ZADANIA MIESZKANIOWE – REGULAMIN B

OBSŁUGA EMERYTÓW I RENCISTÓW – BYŁYCH NAUCZYCIELI – REGULAMIN C

ZSP 16
Skip to content