Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie istnieje od 1985 roku. Przez lata pracowały w niej wykwalifikowane panie bibliotekarki, a były to: p. M. Celer, p. M. Groń, p. J. Swatek, p. H. Cis-Ożarowska, p. M.Krzysztoń. W 2001 roku, w trakcie reformy oświatowej, doszło do podziału biblioteki na gimnazjalną i szkoły podstawowej. Od tego momentu zajmuje ona dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię w najniższej kondygnacji szkoły, tzw. podziemiach.

W wypożyczalni znajdują się 34 regały na książki (w tym jeden regał na ekspozycje nowości), podzielone na następujace działy:

 • baśnie, legendy, podania
 • bajki, bajeczki, wierszyki
 • fantastyka
 • opowiadania i powieści historyczne
 • lektury szkolne
 • opowiadania i powieści obyczajowe
 • opowiadania dla najmłodszych
 • literatura przygodowa, podróże
 • poezja, dramat
 • opowiadania i powieści przyrodnicze
 • podręczniki
 • oraz wiele innych bardziej fachowych.

W czytelni znajduje się 10 regałów (jeden na nowości) z tzw. księgozbiorem podręcznym czyli takim, z ktorego można korzystać na miejscu, tj. w czytelni. Ponadto w czytelni znajduje się regał na czasopisma. W minionych latach prenumerowane były następujace czasopisma dla dzieci i młodzieży: Świerszczyk, Victor Junior, National Geographic oraz Poznaj świat.

Przez lata księgozbiór biblioteki wzbogacony został o prawie 17 tyś. egzemplarzy, z czego na chwilę obecną po wielu inwentaryzacjach (usunięciu pozycji zniszczonych, zaczytanych lub niezwróconych przez czytelników) pozostało ok. 7 tyś. woluminów.

I. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy osiedla.

2. Wypożyczalnia funkcjonuje na zasadzie wolnego dostępu do półek.

3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja każdego roku szkolnego. Do końca maja wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przez użytkowników.

4. Godziny otwarcia wypożyczalni umieszczone są na wywieszce na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej SP109 w zakładce „Biblioteka.” Każdy czytelnik obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem i zapamiętać dni i godziny jej otwarcia.

5. W wypożyczalni należy zachować ciszę. Bibliotekarz może wyprosić ucznia, jeśli ten zachowuje się głośno lub niestosownie w bibliotece.

6. W bibliotece obowiązują zasady i zakazy umieszczone w załączniku nr 1 – BHP w bibliotece oraz załączniku nr 2 – Savoir-vivre w bibliotece.

II. Wypożyczanie książek.

1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

2. Wypożyczonych książek nie można samowolnie nikomu przekazywać.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki. W uzasadnionych przypadkach można zwiększyć liczbę wypożyczeń (np. książki dla uczniów biorących udział w konkursach).

4. Książki wypożycza się na okres 3 tygodni, lekturę na 2 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach można prolongować termin zwrotu. Bibliotekarz dokonuje prolongaty na czas 1 tygodnia. Możliwa jest tylko 1 prolongata do danego wypożyczenia. O prolongacie lektur decyduje bibliotekarz.

5. Bibliotekarz nie rezerwuje książek wypożyczającym.

6. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna, powinien zrezygnować z czytania książek wypożyczonych w bibliotece (książki przenoszą wirusy).

III. Poszanowanie książek.

1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie, poplamienie lub zgubienie wypożyczonych książek. W takich przypadkach czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub za zgodą bibliotekarza odkupić inną o wartości zbliżonej do wypożyczonej.

2. Za przetrzymywanie książek, poza ustalony termin, uczeń może otrzymać negatywną uwagę.

3. Nauczyciele i pracownicy, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone materiały, podobnie uczniowie, którzy kończą szkołę lub odchodzą do innej.

I. Prawa i warunki korzystania z czytelni.

1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz mieszkańcy osiedla.

2. Godziny otwarcia czytelni umieszczone są na wywieszce na drzwiach czytelni.

3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami, plecaki należy pozostawić w wyznaczonym miejscu, zabronione jest wnoszenie jedzenia i napojów.

4. W czytelni obowiązuje cisza i atmosfera skupienia (rozmawiać można tylko szeptem). Bibliotekarz może wyprosić ucznia, jeśli ten zachowuje się głośno lub niestosownie w bibliotece.

5. Każdy czytelnik obowiązany jest każdorazowo wpisać się do „zeszytu odwiedzin czytelni”, wypełniając odpowiednie rubryki (data, nazwisko i imię, klasa, tytuł książki lub czasopisma).

II. Korzystanie ze zbiorów.

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów zgromadzonych w wypożyczalni.

2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu. Dopuszczalne jest wypożyczanie nauczycielom wydawnictw informacyjno – encyklopedycznych potrzebnych do prowadzenia lekcji, a w wyjątkowych sytuacjach do domu.

3. Po skorzystaniu z książek z księgozbioru podręcznego nie należy włączać ich samodzielnie na półki, lecz odłożyć na biurko bibliotekarza.

4. Każdy korzystający z czytelni ma obowiązek przestrzegać porządku w czytelni, nie niszczyć jej wyposażenia, dekoracji, kwiatów itp.

III. Poszanowanie książek.

1. Obowiązkiem czytelnika jest szanowanie książek i czasopism.

2. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie książki lub czasopisma.

3. Nie wolno pisać po książkach lub czasopismach, zaginać kartek i używać innych zakładek poza papierowymi.

W bibliotece zabrania się:

 • biegania, skakania
 • opierania o regały z książkami
 • ciągnięcia za regały
 • zwisania z regałów
 • wychodzenia na krzesła, stoły, biurka, półki, parapety itp.
 • huśtania na krzesłach
 • rzucania przedmiotami
 • jedzenia i picia
 • wychodzenia z biblioteki bez pozwolenia bibliotekarza
 • zamykania biblioteki od wewnątrz bez pozwolenia
 • zdejmowania książek z wyższych półek przez osoby niskiego wzrostu
 • przenoszenia dużej ilości książek
 • wnoszenia przedmiotów mogących spowodować pożar, np. zapałki, zapalniczka itp.
 • pozostawiania plecaków i innych przedmiotów na podłodze w sposób nieuporządkowany
 • korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć bibliotecznych
 • włączania, wyłączania i korzystania z komputera bez pozwolenia bibliotekarza
 • otwierania, uchylania okien w bardzo chłodne/zimne dni, gdy w bibliotece przebywają czytelnicy

W razie sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w bibliotece należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza lub inną osobę dorosłą.

WYPOŻYCZALNIA

Przychodzę do biblioteki w wyznaczonych godzinach i dniach.

Nie pukam do biblioteki – jest to miejsce publiczne.

Wchodzę do biblioteki cicho i spokojnie, witam się, zamykam, lecz nie trzaskam drzwiami.

Informuję bibliotekarza w jakim celu przyszedłem.

Samodzielnie szukam książek na półkach. Jeśli potrzebuję pomocy w odnalezieniu książki – proszę o nią bibliotekarza.

Ustawiam się w kolejce podczas wypożyczania książek, nie przepycham się.

Zachowuję ciszę, rozmawiam tylko szeptem.

Podczas wypożyczania książek podaję: swoją klasę oraz numer swojej karty bibliotecznej (lub nazwisko, jeśli zapomniałem numeru karty). Czekam aż bibliotekarz zapisze wszystkie dane dotyczące wypożyczanej książki.

Pamiętam o terminowym zwracaniu książek.

Jeśli zgubię lub zniszczę wypożyczoną książkę zgłaszam ten fakt bibliotekarzowi.

Nie wchodzę do biblioteki z jedzeniem i piciem.

CZYTELNIA

Przychodzę do biblioteki w konkretnym celu, unikam przebywania w bibliotece z nudów.

Chcąc skorzystać z czytelni informuję o tym bibliotekarza.

Przychodzę do czytelni w wyznaczonych godzinach i dniach.

Wpisuję się do „zeszytu odwiedzin w czytelni”. Swoje dane zapisuję czytelnie i zwięźle.

Zachowuję ciszę, nie przeszkadzam innym czytelnikom, nie biegam i nie spaceruję bez wyraźnej potrzeby po bibliotece.

Nie biorę przedmiotów będących wyposażeniem biblioteki bez pozwolenia.

Po skończonym czytaniu odkładam książkę i zieloną zakładkę na właściwe miejsce – zachowuję porzadek.

Wsuwam krzesło pod stolik po skończonych zajęciach w czytelni.

Żegnam się z bibliotekarzem, informując go gdzie się udaję np. do świetlicy, do domu, na dodatkowe zajęcia.

REGULAMIN ŁĄCZNIKÓW BIBLIOTECZNYCH W SP109

1. Łącznikiem bibliotecznym może zostać uczeń z klasy III – VII.

2. Łącznik biblioteczny wybierany jest każdego roku przez uczniów danej klasy.

3. Każda klasa jest reprezentowana przez jednego lub dwóch łączników.

4. Łącznik biblioteczny jest pośrednikiem między klasą a biblioteką.

5. Do zadań łącznika należy:

zgłoszenie się do biblioteki w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub częściej wedłóg wskazań bibliotekarza,
przekazywanie ogłoszeń od bibliotekarza dla uczniów,
przekzaywanie informacji od wychowawcy/nauczyciela dla bibliotekarza,
przypominanie uczniom o terminowych zwrotach książek do biblioteki,
promowanie książek i biblioteki.

6. Z łączników bibliotecznych bibliotekarz może wyłonić uczniów, którzy pod jego kierunkiem pomogą nauczycielowi w pracach bibliotecznych, np.

w udostępnianiu książek.
w konserwacji zbiorów.
w utrzymywaniu porządku na regałach.
w przygotowaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez bibliotekę.

KALENDARIUM DNI ZWIĄZANYCH Z BIBLIOTEKĄ I CZYTELNICTWEM

WRZESIEŃ
29 września – Ogólnopolski Dzień Głosnego Czytania

PAŹDZIERNIK
Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

LISTOPAD
5 listopada – Miedzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

MARZEC
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarzy
21 marca – Światowy Dzień Poezji

KWIECIEŃ
2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

MAJ
8 maja – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek

CZERWIEC
1 – 8 czerwca – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

ZSP 16
Skip to content