POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie chroni prywatność osób korzystających z naszej strony internetowej, dlatego też strona naszej szkoły nie przechowuje żadnych danych osobowych.
Serwer firmy hostingowej, na którym działa nasza strona może zapisywać informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników, to jest ich adresy IP, nazwy domen, dane techniczne i typy przeglądarek, rodzaje systemu operacyjnego oraz rejon geograficzny, z którego nastąpiło wejście na naszą stronę internetową. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk, szacowania wykorzystania konkretnych elementów serwisu a także przeciwdziałania zagrożeniom infrastruktury teleinformatycznej firmy hostingowej. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji poszczególnych użytkowników jako konkretnych osób fizycznych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie internetowej jest MIASTO KRAKÓW i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków.

Administrator Danych Osobowych: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16
Inspektor Danych Osobowych: Agnieszka Sowa – inspektor5@mjo.krakow.pl – tel. 12 616 84 00

Cookies (ciasteczka) i podobne technologie

Gromadzenie danych
W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować tzw. pliki cookies. Dane te przetwarzane będą w celach reklamowych, statystycznych i do personalizacji strony. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służy do tworzenia profili ani identyfikacji osób. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z administratorem reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, że administratorem danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie.

Formularze elektroniczne

Podczas korzystania z naszych formularzy on-line / formularzy kontaktowych zbierane są dane wykorzystywane do:

  • odpowiedzi na zadane w poprzez formularz pytanie z Państwa strony
  • umożliwienia kontaktu naszej szkoły z Państwem przy użyciu danych kontaktowych wprowadzonych do formularzy

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zadane poprzez formularz pytania. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych innym podmiotom. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania odpowiedzi lub wykonania usługi.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych w formularzach jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mieć możliwości przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub zareagowania w odpowiedni sposób na Państwa wiadomość.

Udostępnianie informacji o użytkownikach strony

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych użytkowników strony osobom lub instytucjom trzecim.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych użytkowników. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Państwa dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy obowiązującego prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa / nakazu sądowego / innych dokumentów zgodnych z obowiązującym prawem polskim.

Szczególne rodzaje danych i materiałów umieszczanych na stronie

Upublicznianie wizerunku ucznia
W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Krakowie wizerunek uczniów, utrwalony podczas konkursów, turniejów sportowych i innych uroczystości szkolnych może zostać wykorzystany do:

  • umieszczenia w galerii zdjęć na stronie internetowej Szkoły
  • umieszczenia w treści zawartości strony internetowej Szkoły

Publikacja wizerunku ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Upublicznianie imienia i nazwiska ucznia

W celu promocji działań związanych z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w Krakowie możemy opublikować imiona i nazwiska ucznia w przypadku:

  • osiągnięcia przez niego wyróżnień w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
  • wyróżniającej postawy społecznej
  • udziału w długotrwałym projekcie szkolnym i pozaszkolnym

Publikacja imienia i nazwiska ucznia następuje tylko po wyraźnym wyrażeniu zgody przez rodzica / opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody na publikację tych danych jest dobrowolne i następuje poprzez akceptację odpowiednich zgód w momencie podpisywania dokumentów przyjęcia ucznia do szkoły lub w trakcie trwania roku szkolnego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie.

Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do materiałów utrwalających wizerunek ucznia, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Maja Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Zmiany w Polityce Prywatności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w tym miejscu. Korzystając z serwisu użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) – dyspozycji związanych z gromadzeniem / przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z nami. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się TUTAJ

Pozostajemy do Państwa dyspozycji
Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Krakowie

ZSP 16
Skip to content