Szkoła Podstawowa nr 109 w Krakowie rozpoczęła swoją działalność 1.09.1985r. Rok szkolny 1985/86 rozpoczął się pod 3-osobowym kierownictwem:

mgr Bogusława Kusto – Dyrektor szkoły

mgr Maria Cieślik – Z-ca dyrektora szkoły

Ryszarda Olejarczuk – Z-ca dyrektora szkoły

i gronem pedagogicznym liczącym 41 osób oraz 4 osobową administracją i 16 pracownikami obsługi. Pierwszy dzwonek w roku szkolnym 1985/86 w nowej szkole powitało 948 uczniów. Z ogromną radością i zadowoleniem wkroczyły w nowy rok szkolny dzieci z osiedla Biały Prądnik Wschód. Witała je lśniąca nowością szkoła nr 109. Wprawdzie do użytku oddano tylko dwa z czterech budowanych pawilonów, lecz tu zdołała się zagościć tysięczna rzesza uczniów. Od pierwszej chwili wszyscy: pedagodzy i wychowankowie poczuli się gospodarzami tej pięknej placówki oświatowej. Z ogromnym zapałem przystąpiono do urządzania gabinetów, nie zrażając się wieloma trudnościami. Jasne               i lśniące korytarze zatętniły gwarem przerywanym dzwonkami wzywającymi na zajęcia lekcyjne. W roku szkolnym 1986/87 liczba uczniów wzrosła do 1182 osób a grono pedagogiczne liczyło 56 osób. Do użytku szkoły oddano pozostałe dwa pawilony.

W trzecim roku działalności tej placówki społeczność uczniowska powiększyła się do 1377 osób.

W rok szkolnym 1986/87 wkroczyliśmy pełni zapału i twórczej pracy, aby uzyskać dla naszej szkoły zaszczytne prawo nadania imienia i wręczenia sztandaru. W tym roku ziściły się nasze marzenia. Przygotowania do tej uroczystości poprzedziły następujące fakty: Wśród młodzieży szkolnej i rodziców rozpisano konkurs na patrona szkoły. Najbliższym sercu młodzieży okazał się Kornel Makuszyński. Wokół tej postaci skupiała się wieloraka praca uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Dzieci i młodzież poznawały życie i twórczość Kornela Makuszyńskiego. Ogłoszono konkurs na najładniejszą ilustrację do wybranej książki K. Makuszyńskiego oraz konkurs wiedzy na temat „Historia sztandaru wojskowego”. Wykonano projekt plastyczny sztandaru. Fundatorem sztandaru został zakład opiekuńczy szkoły „Bipropiec”, a Izbę tradycji zaprojektował rodzic – pan Julian Pasterczyk. Popiersie K.Makuszyńskiego według projektu pana Osieckiego ufundował z inicjatywy pana Zbigniewa Łukasika Komitet Osiedlowy nr 25 Prądnik Biały Wschód, a drzewce i gwoździe – Komitet Rodzicielski.

Tekst hymnu szkoły napisała polonistka Ewa Mazurkiewicz, a dwie wersje melodii skomponowali Barbara Kunz i Janusz Ciepiela.

Słowa: E. Mazurkiewicz

Melodia: J. Ciepiela

20 X 1987 r. odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 109 imienia Kornela Makuszyńskiego. Na uroczystość przybyła bardzo liczna grupa gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz politycznych i administracyjnych miasta i dzielnicy, władze oświatowe a także sojusznicy naszej szkoły. Wśród gości był m.in. Kurator Oświaty i Wychowania mgr M. Noworyta, który przedstawił dorobek szkoły. Kurator odczytał także decyzję dotyczącą nadania imienia oraz decyzję przyznająca prawo do posiadania sztandaru. Podczas tej uroczystości dokonano odsłonięcia popiersia Kornela Makuszyńskiego oraz wręczono liczne nagrody i odznaczenia państwowe nauczycielom, którzy wraz z uczniami pokochali nową placówkę i traktowali ją jak drugi dom.

Dyrekcja wraz z radą pedagogiczną zorganizowała klasę sportową, we współpracy Klubu Clepardii, dzięki której chłopcy zdobywali pierwsze miejsce w piłce nożnej, a dziewczynki w piłce ręcznej. Powołano też Ośrodek Pracy Pozaszkolnej składający się z kilkunastu kółek zainteresowań. Szkoła nawiązała współpracę z Garnizonowym Klubem Wojskowym i powstał wdzięczny zespół wokalny „Platerówki” pod kierunkiem chorążego Tadeusza Kamionki. W tym czasie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 109 zdobyli trzykrotnie I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym Szkół Podstawowych oraz kilkanaście pucharów w różnych dziedzinach sportowych.

Rok kalendarzowy 1997 to dziesiąta rocznica nadania imienia szkole. Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Baśniowy świat Kornela Makuszyńskiego”. W konkursie tym wzięło udział 6 szkół krakowskich oraz 2 placówki z Rybnika. Podczas akademii z okazji X rocznicy nadania imienia szkole odbyło się rozdanie nagród za konkursy przedmiotowe.

Rok szkolny 1997/98 to duże zmiany. W naszej szkole rozpoczyna swoją działalność Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 109 i Liceum Ogólnokształcące nr XXXVIII. Mamy dwie klasy liceum. Jedna o profilu ogólnym, druga o profilu ekologiczno-sportowym.

30.09.1997r. w sali kominkowej Dworku Białoprądnickiego miało miejsce pierwsze w historii nowego liceum ślubowanie klas pierwszych. Rok szkolny 1999/2000. Ten rok szkolny w życiu naszej szkoły jest rokiem szczególnym. Całe szkolnictwo w Polsce wkroczyło w wielką reformę. Od 1.09.1999r. powołano do życia gimnazja, dlatego też edukacja w szkole podstawowej trwać będzie tylko 6 lat. Klasy czwarte dostały zupełnie nowe podręczniki, w klasie tej zostały wprowadzone również nowe przedmioty i programy nauczania. Od tej chwili Szkoła Podstawowa nr 109 im Kornela Makuszyńskiego ma nową panią dyrektor – p. mgr Ewę Oberkiewicz, funkcję wicedyrektora objęła pani mgr Bogusława Kusto. Budynek „dawnej” Szkoły Podstawowej nr 109 został podzielony na dwie części: II i III pawilon zajęło gimnazjum, a my tzn. „nowa” Szkoła Podstawowa nr 109 musimy pomieścić się w I pawilonie. Jest trochę ciasno i gwarno, ale dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo. Wszystkie klasy zadbały o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy.

12 X 1999 – uroczyste poświęcenie sztandaru szkoły. W uroczystości tej, która odbyła się w kościele Dobrego Pasterza – brały udział wszystkie klasy. Po mszy św. nowo poświęcony sztandar przyniesiono do szkoły, gdzie klasy I złożyły ślubowanie. Na uroczystość tę zostali zaproszeni:

– Przedstawiciele władz kościoła

– Przedstawiciele Zespołu Ekonomiki Oświaty

– Przedstawiciele Urzędu Miasta Wydziału Edukacji

– Przedstawiciele Rady Dzielnicy

– Przedstawiciele Rady Rodziców

Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły połączono z obchodami święta KEN.

Pierwsi absolwenci szkoły sześcioklasowej opuścili te mury w czerwcu 2001r. Rok 2005 to przygotowania do obchodów XX-lecia szkoły. Z tej okazji nauczyciele matematyki i wychowania fizycznego tej szkoły zainicjowali KONKURS MATEMATYCZNO-SPORTOWY. Do rywalizacji zaprosili drużyny ze szkół Dzielnicy IV. W Międzyszkolnym Drużynowym Konkursie Matematyczno-Sportowym wzięły udział szkoły: SP 21, 51,107, 109, 113, 119 Konkurs odbył się 24 X 2005r. Tematyka zadań matematycznych w większości oparta była na treściach historii Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie (odczytywanie informacji z tabel, szacowanie ile waży kronika szkoły, układanie i rozwiązywanie działań). Zadania matematyczne połączone były z zadaniami sportowymi, które uczniowie wykonywali na czas. Drużyny były 6-osobowe. Każdą szkołę reprezentowało po dwóch uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. Zadania dostosowane były do grup wiekowych uczestników. Zawodnicy walczyli bardzo ambitnie. Spośród rywalizujących drużyn I miejsce zajęły drużyny ze szkół SP 113 i SP 109 w składzie:

SP 109

kl IV – Aleksandra Zębala, Justyna Majchrowicz

kl. V – Dominik Janas , Łukasz Włosowicz

Kl.VI – Paweł Łyżwa, Maciej Zieliński

Po raz pierwszy w historii szkoły został zorganizowany międzyszkolny konkurs czytelniczy w języku angielskim. Zewsząd otrzymujemy sygnały, że młodzież niechętnie sięga po książkę, ulegając modzie na gry komputerowe. Zadziwiające jest więc, jak wielu młodych ludzi zainteresowało się konkursem wymagającym znajomości nie tylko książki, lecz także języka obcego, w którym ją napisano. W konkursie wzięli udział młodzi ludzie z krakowskich szkół podstawowych numer 109, 107, 119, 68, 58, 53 i 21. W dniu 11X2005r miał miejsce 1-wszy, pisemny etap, sprawdzający przede wszystkim znajomość obowiązującej literatury. W SP 109 uczestniczyli w nim uczniowie klas piątych i szóstych: Wojciech Pęksa, Piotr Chyłka, Monika Tomasik, Katarzyna Horbaczewska, Marcin Suder, Wiktor Siekierka, Aleksandra Krzepowska, Marta Skórniewicz, Piotr Klocek, Katarzyna Światłoń, Bartek Wojdała, Katarzyna Łukasiewicz, Michalina Jalubczak, Paweł Łyżwa, Maciej Zieliński, Urszula Rosół, Grzegorz Chyćko, Małgorzata Maj i Kinga Grudzień. Do finałów zakwalifikowali się K. Łukasiewicz i P. Łyżwa oraz jako rezerwowi M. Jakubczak i B. Wojdała.

Finały odbyły się dwa tygodnie później, tj. 25 X 2005r w SP 109. Finaliści brali udział w ogromnie emocjonujących zadaniach, polegających na rozmowie n/t lektur oraz wyrażaniu własnych opinii na pytania z nimi związane. Oceniano poprawność gramatyczną, bogactwo słownictwa, zawartość merytoryczną oraz swobodę wypowiedzi. Poziom był bardzo wyrównany , a różnice między współzawodnikami niewielkie.

W piątek i sobotę, 4 i 5 listopada 2005 roku w Szkole Podstawowej nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia istnienia szkoły. Uroczystości poprzedziło o tydzień rytualne sadzenie drzewa naszej Szkoły, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie. Drzewo stało się odtąd towarzyszem i świadkiem dziejów Szkoły. Pierwszego dnia właściwych obchodów odbyła się część oficjalna. O godzinie ósmej nauczyciele, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły, zebrali się w hallu szkolnym, a następnie w uroczystym pochodzie wraz ze sztandarem Szkoły przeszli do Kościoła, aby wziąć udział w mszy świętej. Po powrocie do szkoły, w sali gimnastycznej pozostały pięcioosobowe reprezentacje każdej z klas wraz z Gronem Pedagogicznym. Prowadzącymi spotkanie byli: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Kinga Duda -uczennica kl IVb i Grzegorz Chyćko – uczeń klasy VI b.

W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz miasta Krakowa oraz Kuratorium Oświaty, a także dawni pracownicy szkoły i absolwenci. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor – Ewa Oberkiewicz, która opowiedziała krótko o okolicznościach spotkania, przedstawiła obecnych gości i udzieliła im głosu. Po przemowach gości z Kuratorium Oświaty, władz miasta Krakowa oraz dawnych Dyrektorów Szkoły Podstawowej numer 109, zaczęła się część artystyczna, przeplatana ważnymi datami z życia szkoły. Występowali między innymi uczniowie pierwszej klasy tańczący poloneza.

Po apelu goście przeszli na pierwsze piętro, gdzie czekał na nich poczęstunek oraz wiele pamiątek z początków istnienia Szkoły. W sobotę, 5 listopada, odbył się festyn dla absolwentów, wszystkich uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Na początku odbył się konkurs na najładniejszą piosenkę o szkole, w którym udział brały wszystkie klasy. Klasa 6A przygotowała piosenkę, której słowa niech stanowią dobrą wróżbę na przyszłość:

„(…) Kiedyś pokażemy światu,

nie jesteśmy jacy – tacy,

że go lepszym uczynimy

my, ze 109-ki żacy!

Dziś my mamy jubileusz

i choć to dwadzieścia lat,

109-ka dziś świętuje

jedną z historycznych dat!”

Apetyty na napoje i słodycze zaspokajała czynnie działająca kawiarenka. Przez cały czas trwania uroczystości w szkole panował miły i wesoły nastrój.

W ciągu tego XX-lecia uczyło się u nas 19209 dzieci. Możemy być dumni z wyników nauczania. Satysfakcję sprawił nam zarówno wynik ostatniego sprawdzianu klas szóstych, który uplasował nas wśród najlepszych w ósmym staninie w dziewięciostaninowej skali, jak i pokaźne grono laureatów wielu konkursów. W kronikach SP 109 możemy znaleźć nazwiska ponad 30-tu laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, a także wielu innych nagrodzonych w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i krakowskim. Mobilizujemy uczniów także, organizując u siebie w 109-ce konkursy międzyszkolne; np. matematyczno-przyrodniczy „EKOMAT” czy konkursy anglistyczne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata wspierali działalność szkoły. Komitetowi Rodzicielskiemu, a później Radzie Rodziców przewodniczyli (w porządku chronologicznym) PP: Stanisław Osip, Bogdan Noga, Leszek Konieczny, Kazimierz Adamczyk, Wacław Muzykiewicz, Roman Sysło, Dorota Grzesik i Maria Siekierka. Cieszymy się, gdy nasi absolwenci przyprowadzają tutaj swoje dzieci i ufamy, że wśród nich znajdziemy sojuszników, którzy zaangażują się do współpracy dla dobra następnego pokolenia uczniów 109-ki.

Od 1 stycznia 2008 roku nastąpiła zmiana dyrekcji szkoły. Dyrektorem została pani mgr Małgorzata Pacholarz a wicedyrektorem pani mgr Monika Górkiewicz. Od 1 września 2015 roku nastąpiło połączenie w Zespół Szkół nr 5: Szkoły Podstawowej nr 109 oraz Gimnazjum nr 13 a od października uruchomione zostało samorządowe przedszkole nr 30. Dyrektorem została pani mgr Renata Rausińska, a wicedyrektorem pani mgr Monika Górkiewicz

W wyniku reformy systemu oświaty, w roku szkolnym 2017/18 nie przeprowadzono rekrutacji do klas I dotychczasowego gimnazjum, a od września 2018 szkoła została przekształcona w osmioletnią szkołę podstawową. http://reformaedukacji.men.gov.pl

Pani dyrektor Renata Rausińska powołała panią mgr Monikę Górkiewicz oraz panią mgr Joannę Arciszewską do pełnienia funkcji wicedyrektorów w Zespole Szkół nr5

ZSP 16
Skip to content