W celu wyrobienia duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 109 należy:
  1. Dokonać wpłaty kwoty 9 zł na konto (Uwaga! Nowy numer konta)
    02 1020 2892 0000 5702 0592 4933
    (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz dopisek – „duplikat legitymacji”).
  2. Do sekretariatu szkoły dostarczyć zdjęcie w rozmiarze legitymacyjnym, opisane na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, pesel i numer klasy.
  3. Do sekretariatu szkoły należy też przynieść potwierdzenie wpłaty kwoty wymienionej w pkt. 1.
ZSP 16
Skip to content