O Nas

Nasze przedszkole zostało utworzone, decyzją Rady Miasta Krakowa, w 2015 roku. Działa od 01 października 2015 roku przy Zespole Szkół nr 5 Krakowie obejmującego: Przedszkole nr 30, Szkołę Podstawową nr 109 i Gimnazjum nr 13.Jesteśmy placówką samorządową, w pełni finansowaną z subwencji oświatowej i środków publicznych. Posiadamy wszelkie zgody, zezwolenia i odbiory pozwalające na prowadzenie działalności oświatowej. Nadzór nad działalnością przedszkola sprawują : Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wydział Edukacji UMK.

Naszą działalność regulują następujące dokumenty: Statut Przedszkola nr 30, Podstawa Programowa, Wymagania państwa wobec przedszkoli, wybrany Program wychowania przedszkolnego, Plan pracy przedszkola, Program wychowawczy przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, procedury i regulaminy wewnętrzne przedszkola, Ustawa o systemie oświaty i inne rozporządzenia oświatowe. Wgląd do ww dokumentów znajdą Państwo w zakładce Dokumenty, na przedszkolnej tablicy ogłoszeń lub w gabinecie Dyrektora.

Nasze przedszkole mieści się w północnych stronach Krakowa – w dzielnicy IV – Prądnik Biały -Wschód. Posiada dogodny dojazd zarówno od ulicy Opolskiej jak i od ulicy Siewnej. Można do nas dotrzeć samochodem jak i komunikacją miejską. Dojeżdżają do nas autobusy linii 164, 169, 137, 287, 267, i od ulicy Opolskiej: 132, 138, 172, 572, 217, 247.

Posiadamy też własny parking, co jest niezwykle ważne dla zmotoryzowanych rodziców.

Posiadamy nową, doskonałą bazę lokalową i wyposażenie dostosowane do norm, wymogów i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Jesteśmy gotowi sprawować opiekę nad 100 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Nasze cztery grupy wychowawcze liczą po 25 wychowanków, pozostających pod opieką dwóch wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.

Do naszego przedszkola zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00 W wakacje pełnimy miesięczny dyżur wakacyjny, zgodnie ze wskazaniem Wydziału Edukacji UMK.

Dużym atutem przedszkola jest własna kuchnia, w pełni dostosowana do przygotowywania zdrowych i różnorodnych posiłków. Nad jakością codziennego wyżywienia czuwa doświadczony i dobrze wykwalifikowany dietetyk. Nasze całodzienne wyżywienie obejmuje: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

W bliskim zasięgu przedszkola znajduje się doskonała infrastruktura służąca wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Największym atutem okolicy jest park okalający Dworek Białoprądnicki, pozwalający na aktywny wypoczynek ruchowy naszych podopiecznych, niemal codzienne obcowanie z przyrodą oraz korzystanie z dóbr kulturowych. Tereny zielone osiedla, alejki i ścieżki rekreacyjne okalające przedszkole służą codziennym spacerom, aktywności ruchowej i społeczno – przyrodniczej.

Nasze przedszkole objęte jest specjalistyczną pomocą psychologiczno -pedagogiczną świadczoną przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2, mieszczącej się w budynku, tuż obok naszego Zespołu Szkół.

Serdecznie zapraszamy !

ZSP 16
Skip to content