Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty

Informujemy, że ZAŚWIADCZENIA z wynikami egzaminów ósmoklasisty będą wydawane uczniom klas ósmych 8 lipca w sekretariacie głównym ZSP 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

Każdy uczeń odbierający ZAŚWIADCZENIE musi mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, podobnie rodzic lub opiekun prawny dziecka. Jeżeli zaświadczenie będzie odbierać osoba trzecia, musi mieć ze sobą upoważnienie rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content