jh

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 na rok szkolny 2021/2022

(dotyczy dzieci nowoprzyjętych)

Prosimy o pobranie deklaracji potwierdzającej wolę zapisu dziecka do przedszkola

TUTAJ

wypełnienie jej i wrzucenie (w kopercie) do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 w terminie

do 31.07 2021r.

 

Brak potwierdzenia woli skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych do przedszkola

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content