REKRUTACJA – LIPIEC 2024r.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH – Z INNYCH PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na miesiąc lipiec 2024r. będzie odbywać się dwuetapowo.

I etap – rekrutacja dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/24 do Samorządowego Przedszkola nr 30 – rekrutacja ma formę tradycyjną.

II etap – rekrutacja dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2023/24 do innych samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków – rekrutacja jest prowadzona przez formularz elektroniczny.

Zasady rekrutacji reguluje Regulamin dostępny poniżej.

REGULAMIN

KARTA ZAPISU

FORMULARZ ELEKTRONICZNY – LINK

(link będzie aktywny od 3 kwietnia 2024r.)

Informacje ogólne:

  1. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 3.04.2024r. o godz. 8.00 i zakończy się 9.04.2024r. o godz. 15.00. Przed lub po tym terminie, elektroniczny wniosek rekrutacyjny będzie nieaktywny.
  2. Elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 na okres miesiąca lipca 2024r. będzie rozpatrywany przez komisję rekrutacyjną wyłącznie w przypadku podania we wniosku kompletnych danych.
  3. Wniosek rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną pozytywnie, skutkuje umieszczeniem dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest tożsame z zapisaniem dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 30, w terminie wskazanym w Regulaminie rekrutacji na dyżur wakacyjny 2024r.
  5. KARTA ZAPISU musi być wypełniona w wersji papierowej i opatrzona podpisami obydwojga rodziców. Karta zapisu dostępna jest do pobrania powyżej. Brak złożenia KARTY ZAPISU w terminie, skutkuje SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH i zwolnieniem miejsca dla innych kandydatów.
Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content