Informujemy, że w terminie

od 2.11 do 30.11

wszyscy pracownicy ZSP16, a także emeryci – byli pracownicy administracji i obsługi ZSP16 dla których Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 był ostatnim miejscem zatrudnienia,

mogą składać, w sekretariacie głównym Zespołu, wnioski o zapomogi socjalne.

Druki wniosków można pobrać poniżej. Wnioski wydrukowane znajdują się na dziennikach podawczych ZSP16.

WNIOSEK DO POBRANIA

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content