ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI KOŃCZĄCYCH ROK SZKOLNY 2022/2023

19 CZERWCA, godz. 17.00ZEBRANIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

Będzie to pierwsze zebranie z rodzicami przyszłorocznych pierwszoklasistów zrekrutowanych do Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2023/2024 oraz pierwsze spotkanie dzieci z wychowawcami. Spotkanie ogólne odbędzie się w sali gimnastycznej w I Pawilonie – wejście od strony ul. Siewnej. Stąd  dzieci udadzą się z wychowawcami do klas , a rodzice pozostaną na wspólnym zebraniu z dyrekcją.

 

20 CZERWCA , godz. od 17.00 do 21.00KOMERS

Uroczysty Bal Pożegnalny dla uczniów klas ósmych. Organizacja zaplanowana jest na dużej sali gimnastycznej – wejście od strony drogi pożarowej (tak jak na zajęcia sportowe klubu OLIMPIC). Zapraszamy ósmoklasistów i rodziców, zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi przez trójki klasowe i organizatorów balu.

 

21 CZERWCA, godz. 9.00PRZEKROCZENIE PROGU KLAS TRZECICH

Uroczystość odbędzie się na dużej sali gimnastycznej. Obecni będą uczniowie klas 3 wraz z wychowawcami i dyrekcją.  Gościć będą też przyszli wychowawcy klas 4.

Serdecznie ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ RODZICÓW TRZECIOKLASISTÓW. Prosimy Państwa o zajęcie miejsc na antresoli, a rodziców oddelegowanych przez Państwa – w uzgodnieniu z wychowawcami klas 3 – do fotografowania, prosimy o zajęcie miejsc bezpośrednio na sali, na stanowiskach dogodnych dla operatorów kamer i aparatów fotograficznych, bez zakłócania przebiegu uroczystości.

Dla rodziców udostępnione zostanie, przed rozpoczęciem akademii, wejście do szkoły od strony drogi pożarowej (tak jak na zajęcia sportowe klubu OLIMPIC).

 

23 CZERWCA – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – zgodnie z poniższym harmonogramem:

8.00 – Uroczysta Msza Św. w Kościele Rzymskokatolickim pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Dobrego Pasterza 4 – Serdecznie zapraszamy, w imieniu księży katechetów i dyrekcji, WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH UCZNIÓW WRAZ Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI.

9.15 – Akademia kończąca rok szkolny – uroczystość dla uczniów z klas 1-3.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Ze względu na ograniczoną przestrzeń na antresoli, ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚĆ TAKŻE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1 i 2 – część artystyczna będzie tożsama z uroczystością z okazji PRZEKROCZENIA PROGU. Dla rodziców udostępnione zostanie, przed rozpoczęciem akademii, wejście do szkoły od strony drogi pożarowej (tak jak na zajęcia sportowe klubu OLIMPIC).

 10.45 – Akademia kończąca rok szkolny dla uczniów z klas 4-8.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY PREZYDIUM RADY RODZICÓW

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8 ZAPRASZAMY do uczestnictwa w uroczystości na antresoli. Udostępnione zostanie dla Państwa wejście do szkoły od strony drogi pożarowej (tak jak na zajęcia sportowe klubu OLIMPIC).

 

UPRZEJMIE PROSIMY O NIEZABIERANIE NA UROCZYSTOŚCI MAŁYCH DZIECI, ZE WZGLĘDU NA ICH SPONTANICZNE REAKCJE I ZACHOWANIA, POWODUJĄCE STRES NASZYCH AKTORÓW I ZAKŁÓCENIA W PRZEBIEGU UROCZYSTOŚCI

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content