WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ OKE

Informujemy, że zaświadczenia OKE, potwierdzające wyniki egzaminów ósmoklasisty, wydawane będą przez szkołę w dniu 6.07.2023r. w godz. od 8.00 do 12.00.

Po odbiór mogą zgłaszać się uczniowie lub ich rodzice / prawni opiekunowie, za okazaniem dokumentu tożsamości, do sekretariatu głównego, który jest usytuowany przy wejściu głównym do szkoły.

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content