W związku z decyzją MEiN wprowadzającą od dnia 31.01.2022r. podział pracy szkół podstawowych na dwie formy:

– nauczanie stacjonarne dla klas 1-4

– nauczanie zdalne dla klas 5-8

Informuję, co następuje:

  1. Wszystkie klasy SP109 będą miały zajęcia zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w drugim półroczu, przekazanym przez wychowawców rodzicom i uczniom przed feriami.
  2. Lekcje stacjonarne w klasach 1-4 odbywać się będą w trybie 45 minutowym, zgodnie z tradycyjnym harmonogramem.
  3. Lekcje zdalne odbywać się będą w trybie 30 minutowym (poniżej harmonogram), po których kolejne 15 minut to czas nauczyciela przeznaczony na indywidualne potrzeby uczniów (odpowiedzi na ewentualne pytania dzieci, dodatkowe wyjaśnienia, pomoc w sytuacjach gdy uczeń potrzebuje na pracę więcej czasu). Zajęcia będą prowadzone za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Nr lekcji Godzina dydaktyczna klasy 4-8
1 8.00-8.30
2 8.55-9.25
3 9.50-10.20
4 10.45-11.15
5 11.40-12.10
6 12.45-13.15
7 13.50-14.20
8 14.45-15.15
9 15.40-16.10

 

W przypadku gdy nauczyciel pracuje naprzemiennie w trybie stacjonarnym i zdalnym i musi przeorganizować swoją pracę, mogą zaistnieć sytuacje w których lekcje zdalne rozpoczną się z pięciominutowym opóźnieniem. Wówczas skrócony będzie czas na indywidualne potrzeby uczniów do 10 minut.

  1. Uczniowie z klas 1-4 od 31.01 aż do czasu powrotu klas starszych na nauczanie stacjonarne, będą zajmowali sale zgodnie z przydziałem zamieszczonym poniżej.

 

Przydział sal dla klas 1-4 obowiązujący od dnia 31.01.2022.

klasa sala szatnia wejście do szkoły
1a 207 SP Przez przyziemie od strony ul. Siewnej (pierwsze wejście usytuowane na ścianie bocznej budynku)
1b 204 SP
1c 206 SP
1d 205 SP
2a 103 SP
2b 13 SP
2c 104 SP
2d 17 SP
3a 15 SP
3b 143 G Przez przyziemie – drugie wejście (usytuowane na ścianie frontowej budynku – dawne wejście do gimnazjum)
3c 242 G
4a 42 G
4b 22 G
4c 21 G
4d 40 G

 

  1. Świetlica szkolna będzie funkcjonowała w normalnym trybie od 7.00 do 17.00.
  2. Stołówka będzie czynna dla uczniów klas 1-4 oraz dla przedszkola.
  3. Przedszkole będzie pracowało stacjonarnie w normalnym trybie, bez zmian.
  4. W całym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przez cały czas obowiązuje reżim sanitarny, który w każdej chwili może zostać zaostrzony, w przypadku dalszego rozwoju pandemii i wprowadzania w kraju kolejnych obostrzeń.
Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content