REKRUTACJA – SIERPIEŃ 2023r.

 

LISTA PRZYJĘTYCH

 

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30 na miesiąc sierpień 2023r. dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do innych przedszkoli niż Samorządowe Przedszkole nr 30 odbywać się będzie drogą elektroniczną  poprzez formularz dostępny pod linkiem zamieszczonym poniżej.

LINK:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cQQroLWc8k2nL2PZpxyNU2a9Fpz1hV9PpQCpiEHNr2RUREMxUFBWMVhaQ0kxWVZITjZNSko4UEZVMy4u

Zasady rekrutacji reguluje Regulamin dostępny poniżej.

REGULAMIN

Informacje ogólne:

  1. Rekrutacja elektroniczna rozpocznie się 3.04.2023r. o godz. 8.00 i zakończy się 7.04.2023r. o godz. 15.00. Przed lub po tym terminie, elektroniczny wniosek rekrutacyjny będzie nieaktywny.
  2. Elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 na okres miesiąca sierpnia 2023r. będzie rozpatrywany przez komisję rekrutacyjną wyłącznie w przypadku podania we wniosku kompletnych danych.
  3. Wniosek rozpatrzony przez komisję rekrutacyjną pozytywnie, skutkuje umieszczeniem dziecka na liście dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.
  4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest tożsame z zapisaniem dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30. Zapisu dokonuje się poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 30, w terminie wskazanym w Regulaminie rekrutacji na dyżur wakacyjny 2023.
  5. KARTA ZAPISU musi być wypełniona w wersji papierowej i opatrzona podpisami obydwojga rodziców. Karta zapisu dostępna jest do pobrania poniżej. Brak złożenia KARTY ZAPISU w terminie, skutkuje SKREŚLENIEM DZIECKA Z LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH.

 

KARTA ZAPISU

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content