Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30

na rok szkolny 2024/25

LISTY PRZYJĘTYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY

 

  1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z terminarzem ustanowionym Zarządzeniem nr 315/2024 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2024 r.  w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie możliwości podejmowania czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i postępowaniem uzupełniającym do przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków za pomocą środków komunikacji elektronicznej, innych środków łączności lub w trybie obiegowym
  2. Dzieci rekrutowane są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą nr LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów  ze zm.
  3. Rodzice kandydatów wydrukowane i podpisane (przez obydwoje rodziców) wnioski o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 w Krakowie mogą składać na dzienniku podawczym i w sekretariacie ZSP16 w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.00 lub elektronicznie w systemie rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public po złożeniu podpisu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski znajdują się na: rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public
  5. Elektroniczna rekrutacja dostępna jest poprzez: rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public

 

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PROCEDURA REKRUTACJI

WNIOSEK TRADYCYJNY

 

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content