jh

Rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 109

na rok szkolny 2024/25

  1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z terminarzem ustanowionym Zarządzeniem nr 309/2024 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
  2. Dzieci zamieszkujące w obwodzie danej szkoły po złożeniu wniosku przyjmowane są automatycznie, dzieci spoza obwodu, w przypadku gdy po przyjęciu dzieci z obwodu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, rekrutowane są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą nr LXVI/1651/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  3. Rodzice kandydatów wydrukowane i podpisane (przez obydwoje rodziców) wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 109 w Krakowie mogą składać na dzienniku podawczym i w sekretariacie szkolnym w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.00 lub elektronicznie w systemie  https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/ po złożeniu podpisu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski znajdują się na: https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/
  5. Elektroniczna rekrutacja dostępna jest poprzez: https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/elemento-public/

 

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PROCEDURA REKRUTACJI

ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW

WNIOSEK TRADYCYJNY

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content