jh

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2022/23

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych do zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 109 na rok szkolny 2022/23 zobowiązani są w terminie

od 04.05.2022r. do 13.05.2022r. do godz. 10.00

POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA do szkoły.

Niniejszą formalność należy dopełnić elektronicznie przez system Elemento lub przesyłając na adres internetowy szkoły zsp16@mjo.krakow.pl e-mail o treści: Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 109 na rok 2022/2023. PODPIS RODZICA

Brak dopełnienia tej formalności skutkuje skreśleniem dziecka z listy i wykazaniem wolnego miejsca do rekrutacji uzupełniającej.

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content