Wyniki rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 30 na rok szkolny 2022/23

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Szanowni Państwo

Informujemy, że zgodnie z regulaminem i harmonogramem rekrutacji, rodzice dzieci zakwalifikowanych do zapisu do Samorządowego Przedszkola nr 30 na rok szkolny 2022/23 zobowiązani są w terminie

od 25.04.2022r. do 06.05.2022r. do godz. 10.00

POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA do przedszkola.

W celu dopełnienia powyższej formalności należy:

– stacjonarnie – pobrać TUTAJ kartę zapisu, wypełnić ją i w oryginale dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16

lub

– zdalnie – logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) / czy też przesyłając e-mail do przedszkola na adres zsp16@mjo.krakow.pl.

Brak dopełnienia tej formalności skutkuje skreśleniem dziecka z listy i wykazaniem wolnego miejsca do rekrutacji uzupełniającej.

Niezależnie od formy w jakiej zostanie potwierdzona wola zapisu dziecka do przedszkola, należy w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 złożyć wypełnioną kartę zapisu.

[wydruki kart zapisu są też dostępne na dzienniku podawczym ZSP16]

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content