Komunikat

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [data wejścia w życie dnia 14 grudnia 2021 r.] Dyrektor ZSP16 informuje, że w dniach od 20.12.2021 do 9.01.2022r. edukacja dla uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 109 będzie się odbywała w systemie zdalnym za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Samorządowe Przedszkole nr 30 będzie funkcjonowało w systemie pracy stacjonarnej.

Stołówka szkolna będzie czynna wyłącznie dla dzieci przedszkolnych

 

Rozporządzenie MEiN

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content