Rekrutacja prowadzona jest w zamkniętym okresie od 1.03.2022 do 31.03.2022r. za pośrednictwem elektronicznego systemu Elemento.

LINK

Zasady i terminy rekrutacji określone zostały Zarządzeniem nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r.

Zarządzenie PMK

Do rekrutacji dziecko przystępuje na podstawie złożonego wniosku, podpisanego przez obydwoje rodziców / prawnych opiekunów

WNIOSEK

Kryteria naboru określa UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Uchwała RM

 

Skrócona procedura zapisu dziecka do szkoły Podstawowej nr 109 przedstawiona jest w tabeli poniżej.

1. Logowanie w serwisie rekrutacyjnym Elemento
2. Wypełnienie w systemie Elemento wniosku o przyjęcie do samorządowej szkoły podstawowej

Wniosek można też wydrukować i wypełnić ręcznie.

3. Wydrukowanie wypełnionego wniosku i podpisanie go przez OBYDWOJE RODZICÓW
4. Złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru w terminie do 31 marca 2021r. (do godz. 10.00) – działanie obligatoryjne – wniosek nie złożony w szkole pierwszego wyboru, nie zostaje zatwierdzony w systemie i nie uczestniczy w rekrutacji
5. ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SP NR 109 MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:

 

– WRZUCENIE WNIOSU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ NA DZIENNIKU PODAWCZYM Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 W ZAKLEJONEJ KOPERCIE OPISANEJ: „REKTUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ”

 

– PRZESŁANIE WNIOSU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków, z dopiskiem: „REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ” – o terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu szkoły, nie data stempla pocztowego.

– DOSTARCZENIE WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ NA DZIENNIK PODAWCZY W SEKRETARIACIE ZSP16

 

6. W każdej chwili można logować się do serwisu Elemento i obserwować na jakim etapie znajduje się procedowanie wniosku.

 

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content