Rekrutacja prowadzona jest w zamkniętym okresie od 1.03.2022 do 31.03.2022r. za pośrednictwem elektronicznego systemu Formico.

LINK

Zasady i terminy rekrutacji określone zostały Zarządzeniem nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE PMK

Do rekrutacji dziecko przystępuje na podstawie złożonego wniosku, podpisanego przez obydwoje rodziców / prawnych opiekunów

WNIOSEK 2022-23
 

Kryteria naboru określa uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.)

UCHWAŁA RM
 

Skrócona procedura zapisu dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 przedstawiona jest w tabeli poniżej.

1. Logowanie w serwisie rekrutacyjnym Formico
2. Wypełnienie w systemie Formico wniosku o przyjęcie do samorządowego przedszkola

Wniosek można też wydrukować i wypełnić ręcznie.

3. Wydrukowanie wypełnionego wniosku i podpisanie go przez OBYDWOJE RODZICÓW
4. Złożenie podpisanego wniosku w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 31 marca 2021r. (do godz. 10.00) – działanie obligatoryjne – wniosek nie złożony w przedszkolu pierwszego wyboru, nie zostaje zatwierdzony w systemie i nie uczestniczy w rekrutacji
5. ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SP NR 30 MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:

 

– WRZUCENIE WNIOSU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ DO SKRZYNKI PODAWCZEJ NA DZIENNIKU PODAWCZYM Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 W ZAKLEJONEJ KOPERCIE OPISANEJ: „REKTUTACJA DO PRZEDSZKOLA”

 

– PRZESŁANIE WNIOSU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków, z dopiskiem: „REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA” – o terminie złożenia decyduje data wpływu wniosku do sekretariatu szkoły, nie data stempla pocztowego.

– DOSTARCZENIE WNIOSKU WRAZ Z WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ NA DZIENNIK PODAWCZY W SEKRETARIACIE ZSP16

 

6. W każdej chwili można logować się do serwisu Formico i obserwować na jakim etapie znajduje się procedowanie wniosku.

 

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content