Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 30

na rok szkolny 2023/24

  1. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z terminarzem ustanowionym Zarządzeniem nr 279/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.
  2. Dzieci rekrutowane są zgodnie z kryteriami określonymi uchwałą nr LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  3. Rodzice kandydatów wydrukowane i podpisane (przez obydwoje rodziców) wnioski o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 30 w Krakowie mogą składać na dzienniku podawczym i w sekretariacie ZSP16 w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.00 lub elektronicznie w systemie https://krakow.formico.pl po złożeniu podpisu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wnioski znajdują się na: https://krakow.formico.pl
  5. Elektroniczna rekrutacja dostępna jest poprzez: https://krakow.formico.pl

 

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PROCEDURA REKRUTACJI

Komentarze są wyłączone
ZSP 16
Skip to content